Bokenes

12. Generation

2.949.              Bokenes, Maria Yemants (Ijmans)
                         am 21.02.1694 zusammen mit ihrem Mann Paten bei Floris, Sohn von Matthijs Multum 
                         und Cornelia Boel.
                        geb.
                        gest. 1694/1695
                        verh. Rotterdam 25.05. 1676 (Aufgebot 10.05.1676)
                        Bruidegom: Dirk Heijndricksz Boel , jongeman, van Ysselmonde ,
                        wonend: Wijnstraat
                        Bruid: Maria Yemants Bokenes , jongedochter, van Rotterdam , wonend: 
                        Schrijnwerkersteeg
2..948.             Boel, Dirk Heijndricksz
                        in Rotterdam, Wijnstraat
                        geb.  um 1650                        begr. Rotterdam 09.11.1735
                        Opmerkingen: overledene liet na 1 meerderjarig kind ; Franse kerk ;
                        Op de Wijnhaven bij Wijnbrug
                        er  verh. 2. Ehe Rotterdam 18.01.1696 (Aufgebot 01.01.1696)
                        Bruidegom: Dirk Boel weduwnaar van, van Rotterdam , wonend: Wijnstraat
                        Bruid:   Maria van Delmerhost , jongedochter, van Rotterdam , wonend: Wijnstraat
                        van Delmerhost (Dulmerhorst), Maria
                        geb.
                        begr. Rotterdam 26.02.1728
                        Opmerkingen:  overledene liet na 1 meerderjarig kind; Franse kerk huer; Wijnstraat b/d
                        Duijvelsteegh

                       Kinder: 1. Ehe
                                   1) Boel, Henderick
                                   get. Rotterdam 28.02.1677
                                   Paten: Johannes Hendericks, Debora Hendericks
                                   begr. Rotterdam 04.04.1704
                                   Opmerkingen: overledene was jongeman ; Nieuwe kerk huer ; Wijnstraat

                                   2) Boel, Yman Dirk Christian
                                   Wohnung  Rotterdam : Op de Wijnhave
                                   geb. um 1680/1685                            begr. Rotterdam 04.12.1739
                                   verh. Rotterdam 14.08.1709
                                   van Doorn (van Dooren), Jacoba
                                   get. Rotterdam 28.03.1690, begr. Rotterdam 14.11.1770

                                   3) Boel, Maria
                                   get. Rotterdam 15.01.1688
                                         Paten: Simon Gijsberse van der Waert, Neeltije Jans van de Fermise,
                                                   Kornelia Hendriks Boel

                            Kinder 2. Ehe:  ??