Bruggen, van der

16. Generation

47.105.          van der Bruggen, Mechteld
                      in Wageningen/Holland; 
                      verh. um 1520
47.104.          Suermondt (Gedessen),  Derck Dercksz.
                      geb. um 1490;
                      gest. um 1558

                      Kind:
                                  1) Suermondt  (Gedessen), Peter; geb. um 1520; gest. um 1596
                                  verh. Wageningen, Holland 26.08.1548
                                  van Daetselaer; Barbara; geb. um 1520