Bruggen, van der

16. Generation

47.105.          van der Bruggen, Mechteld
in Wageningen/Holland;
verh. um 1520
47.104.          Suermondt (Gedessen),  Derck Dercksz.
geb. um 1490;
gest. um 1558

Kind:
1) Suermondt  (Gedessen), Peter; geb. um 1520; gest. um 1596
verh. Wageningen, Holland 26.08.1548
van Daetselaer; Barbara; geb. um 1520