Dompselaer, van

van Dompselaer (Domseler, Dompseler)
http://www.vandomselaar.nl/familie/

11. Generation

1.473.            van Dompselaer,  Anna Elisabeth
get. Barneveld 18.09.1681
(Nijkerk 28.11.1676 – lt. Stamboom van Domselaar – dort wird sie mit Schwester Anna
verwechselt)
gest.      vor 1713 wohl Ede/Holland); – nachdem sie  4 Kinder geboren hatte.
verh.  Barneveld, Gelderland, Holland 02.06.1700
1.472.            Suermondt (Zuermont), Willem Bartholdzn.
„Hopman te Wageningen“
geb.  Ede, Gelderland, Holland um 1672;
gest. Wageningen, Gelderland, Holland 14.05.1744
verh. 2. Ehe  Lunteren 21.05.1713  mit:
van den Eng, Maria
geb. Nykerk, um 1692
gest. Ede, vor 1722

Kinder:

1.472.1. Suermondt, Evert; Kaufmann; geb. Ede, Gelderland, Holland 03.04.1703;
gest. Rotterdam 30.03.1787
verh.  Rotterdam 31.05.1739
Boel, Helene; get.  Rotterdam 16.02.1717

1.472.2. Suermondt,  Bartholt
Schultheiss des Amtes Nijkerk  gest. Nijkerk 27-8-1767..

1.472.3.  Suermondt, Maria Elisabeth ,  geb. ca. 1700
gest. Wageningen, Gelderland, Holland 08.07.1785, begr. Wageningen 9-7-1785.
verh. Antony van der Hart, geb. Ede ca. 1699, overl. Wageningen 16-7-1785,
begr. Wageningen 20-7-1785, zoon van Steven van der Hart en Geertruid Brouwer.
wijnkoper.

1.472.4. Suermondt, Jan
luitenant van der burgerij (Bürgerschaft) van Wageningen.

12. Generation

2.946.           van Dompselaer,  Jan Dircksz;
geb. Barneveld, Gelderland, Holland 02.05.1649
get. Barneveld, Gelderland, Holland 29.05.1649
gest. nach 1700
verh. vor 1681
2.947.           van Ommeren, Alberta (Albertje Aelbertjen) Wijnandtsdgt
geb. Scholtis / Barneveld 04.02.1644
gest. 08.11.1693

                http://www.schepman.nl/0000009fac10d1911/0000009fb108b1601/0000009fb30f19e12/index.html
MAAS GEESTERANUS
450 Jan van Dompseler. Hij is gedoopt op donderdag 2 september 1649 in Barneveld.
Van 1692 tot 1699 Diaken in Barneveld, van 1707 tot 1714 Ouderling.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 14 november 1680 in Barneveld met
451 Alberta van Dompseler.

 902 Wynand van Dompseler.
Hij trouwde met
903 Jannetje van Ghein.

900 Dirck van Dompseler, geboren in Barneveld. Dirck is overleden na zaterdag 1 december 1674.
Vermeld van 1630 tot 1674.
Hij trouwde op vrijdag 18 mei 1646 in Kootwijk met
901 Anna Dompseler. Anna is overleden vóór woensdag 13 juni 1663.

1800 Jan van Dompseler. Jan is overleden vóór zaterdag 25 oktober 1625.
Hij erft alle goederen van zijn ouders.
Hij wordt met zijn vrouw vermeld in 1616 en 1623.
Hij trouwde met
1801 Jutgen van Esvelt. Jutgen is overleden vóór zaterdag 25 oktober 1625.
1802 Evert Dompseler.
Hij trouwde met
1803 Gerharda van Ommeren.

3600 Rijckert van Dompseler. Rijckert is overleden vóór 1626.
Is op het gericht van Barneveld in 1571, 1583, 1591, 1607, 1609 en 1610.
Hij trouwde met
3601 Gerberich Willemsdr. van Ginkel. Gerberich is overleden na zaterdag 5 september 1626.

7200 Evert van Dompseler.
Hij is op het gericht van Barneveld 1571, 1573, 1575, 1580, 1583 en 1593.
24-12-1563 Gerichtsman in Barneveld
Hij trouwde met
7201 W. Gerrit Willemsdr. van den Broeck.

14400 Arnt, later Vonck van Dompseler, geboren omstreeks 1499. Arnt, is overleden na dinsdag 9 maart 1563, minstens 64 jaar oud.
Hij legt in 1559, ongeveer 60 jaar oud, een gerechtelijke verklaring af betreffende een uitgang uit het goed Esvelt. Hij wordt met zijn broeder Evert vermeld in 1550. Hij bezit Roseler, nog vermeld in 1551.
Hij trouwde met
14401 Wendel Jansdr. Mom.

Kind:
1) van Dompselaer, Anna Elisabeth; get. Barneveld, Gelderland, Holland
18.09.1681;
gest. vor 1713
verh. Barneveld, Gelderland, Holland 02.06.1700
Suermondt, Willem; geb. Ede, Gelderland, Holland um 1672;
gest. Wageningen, Gelderland, Holland nach .05.1744

Broer Guert Geb. 1663
Broer Guert Geb. 1664
Broer Dirck Geb. < 1668
Broer Evert Geb. ?-1-1670
Broer Ambrosius Geb. ?-11-1671
Broer Ernst Geb. ?-3-1675
Zus Anna Geb. 13-7-1677
Zus Anna Elisabeth Geb. 18-9-1681
Zus Johanna Geb. 6-4-1683
Zus Jacoba Geb. 1685
Broer Wijnand Geb. 25-5-1687
Broer Albert Geb. 1689

 13. Generation

5.892.            van Dompselaer (Domselaer),  Dirk Jansz
geb.  Barneveld, Gelderland, Holland um 1620
Er lebte in Cootwijk, Kootwijkerbrook, Niederlande. (Q1);
Q: 1. Q. FamilySearch; ;
verh.  Barneveld, Gelderland, Holland 26.04.1656
5.893.           NN., Amia
geb.  Barneveld, Gelderland, Holland um 1623

Kinder:
1) van Dompselaer, Wijnant; geb. Barneveld, Gelderland, Holland um 1654

2) van Dompselaer, Jan Dircksz; geb. Barneveld, Gelderland, Holland
02.09.1649 ;
verh. vor 1681
NN., Alberta

3) van Dompselaer, Gerharda; geb. Barneveld, Gelderland, Holland um 1657

 4) van Dompselaer, Judickje; get. Barneveld, Gelderland, Holland 05.01.1647

 5) van Dompselaer, Evert; get. Barneveld, Gelderland, Holland 14.05.1648

 6) van Dompselaer, Gerritje; get. Barneveld, Gelderland, Holland 05.12.1652

„Ook wel Dirck Jansz. genoemd.
Hij was het enige kind van Jan Rijksen van Dompseler en Jutte van Esvelt.
Zijn momber, Reyer van Esvelt, verkrijgt van Dirck Jansz. op 21 augustus 1630, oprukking der goederen van zijn vader.
Dirck van Dompseler verwerft hiervan herhaaldelijk prolongatie van oprukking, het laatst op 1 december 1674.
Dirk van Dompseler werd door de landdrost van de Veluwe belemmert in het recht van jacht, hetwelk door de tak van Dompseler van Esvelt, waartoe hij behoorde, van oudsher was uitgeoefed. Hij wende zich hierover tot de landdag, die bij Reces van 2 juni 1656 het volgende besluit nam.
„Op requeste van Derck van Dompseler te Barneveld, woonachtig aen de Lantschap gepresenteert, waer hij deselve niet alleen versoeckt gereleveert te worden van soodanige sententie condemnatoir als op aanklachte van den landdrost van Veluwe over gepleegde exces in de jacht tegens hem by den gerichte te Barneveld de 12 aprilis lestleden uytgesproken is, maer ook gemaintencert ende gehandhavet te werden bij sijn oude p….cessie om vrije te mogen jaegen gelijck sustenee… bij zijne voorouderen successivelicken geschiet te sijn sijnde dese requeste bij de Landschap gestelt geweest in handen van den Landdrost van Veluwe om daeren sijnde nootturft te seggen ende daervan bij den gedachte Landdrost in den queartiere openinge gedaen sijnde eygentlijck dezen quartiere aengaende, is verstaen dat de suppliant nader sal hebben te bewijsen, dat hij een mannelijk descendent van die Dompselaers, dat het recht van jacht in Veluwen van olt toegestaen geweest ende ’t selve gebruickt hebben en dat inmitter die voorgeschreven sententie sal blijven in sijn „volle waerden“ .
Nu had reeds in het jaar 1596 Johan Evertszoon van Dompseler van Esvelt verklaard dat zijn vader en zijn grootvader op het erf Esvelt honden hadden gehouden en gejaagd. Wel verstond het Quartier (van de Veluwe) daarop, dat hij zijn recht moest bewijzen en zich inmiddels van de jacht onthouden, maar op 29 april 1597 werd hij door de gecommitteerden van het Quartier bij zijn recht tot de jacht gemaintineerd.
Dirk van Dompseler ondertrouwde te Barneveld op 26 april 1646 met joffer Anna van Domseler, beide jongelieden van die plaats. (Trouwboek van Barneveld). Het huwelijk werd te Kootwijk gesloten op 18 mei 1646 (trouwboek van Kootwijk.)
Zij was de dochter van Evert van Dompseler, zoon van de in zijn jachtrecht gehandhaafden Johan van Dompseler in 1623 met Nicola van Oldenbarneveldt,later ambtsjonker van Putten, getrouwd. Hare moeder was Gerharda van Ommeren, dochter van kapitein Wijnad van Ommeren en Aleid van Delen.
Behalve een deel van Esvelt bracht Dirck van Dompseler door zijn huwelijk nog landerijen onder Ede in zijn geslacht.
Zijn vrouw Anna overlijdt vóór 13 juni 1663. Hij verklaarde op 1 december 1674 als zijn uiterste wil, dat zijn heerengoederen deelbaar zouden zijn onder zijn kinderen (Stukken in het Rijksarchief te Arnhem.)“

14. Generation

11.784.         van Dompselaer (Domseler),  Jan Rijksen
geb. Barneveld, Gelderland, Niederlande um 1594;
gest. Barneveld, Gelderland, Niederlande vor 1625
verh. NN.

Kinder:
1) van Dompselaer (Domseler),  Anna; geb. Barneveld,  Niederlande vor 1620

2) van Dompselaer (Domseler),  Dirk Jansz; geb. Barneveld, Gelderland, Holland
um 1620
verh. Barneveld, Gelderland, Holland 26.04.1656
NN., Amia; geb. Barneveld, Gelderland, Holland um 1623

15. Generation

23.568.         van Dompselaer (Domseler),  Rijk Evertszn.
geb. Barneveld, Gelderland, Niederlande um 1549
verh. NN.

Kinder:
1) van Dompselaer (Domseler), Jan Rijksen; geb.   Barneveld, Gelderland,
Niederlande um 1594;
gest. Barneveld, Gelderland, Niederlande vor 1625

16. Generation

47.136.         van Dompselaer (Domseler),  Evert Voncken
geb. Barneveld, Gelderland, Niederlande um 1529;
gest. Barneveld, Gelderland, Niederlande 24.10.1575
verh. Barneveld, Gelderland, Niederlande vor 1549
47.137.         van den Broeck, NN.
geb. Barneveld, Gelderland, Niederlande um 1525

Kinder:
1) van Dompselaer (Domseler),  Rijk Evertszn; geb. Barneveld, Gelderland,
Niederlande um 1549

2) van Dompselaer (Domseler), Vonck

3) van Dompselaer (Domseler), Wendele; geb. Barneveld, Gelderland,
Niederlande um 1551

4) van Dompselaer (Domseler), Lambertgen; geb. Barneveld, Gelderland,
Niederlande um 1555

5) van Dompselaer (Domseler),  Aertgen; geb. Rootseler-Barneveld, Gelderland,
Niederlande um 1565

————-

Hinweis: Bibliotheca familiarum nobilum 1897: DOMPSELAER, Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht van DOMPSELAER. Nederl.Leeuw. ’sHage 1884.4., S.86-88 (nicht eingesehen);