Leyenberch, van de

19. Generation

377.857.        van (de) Leyenberch, Elisabeth Jansdr.
gest. nach 11.06.1450
„Elisabeth Jansdr van (de) Leyenberch, overl. na 11 juni 1450, dr. van Johannes (Jan)
Bastaard van de Leijenberch en N.N.“
Q.: Homepage Kolff
verh. um 1395
377.856.        Kolff (Colve Collaert), Peter Henricsz
Landwirt;  vermeld vanaf 14 febr. 1404, landbouwer en veehouder, woonde op het goed
Hoechhout te Udenhout, gegoed en pachter ald.
geb.  um 1370;
gest. um 1439/1450

Kinder:
1) Kolff, (Colve) (Collaert); Wouter Petersz; Landwirt; gest. um 1491/1501
verh.
van Strijbeek, Marten (Martina); gest. nach 1512

2) Kolff, (Colve) (Collaert); Jan Petersz; geb.  um 1412; gest. 1477

3) Kolff, (Colve) (Collaert); Elisabeth Peter Collaertsdr; geb. um 1414;
gest.  vor 1519

4) Kolff, (Colve) (Collaert); Peter Petersz; geb. um 1415

5) Kolff, (Colve) (Collaert); Agnesen Petersdr Collaert; gest. nach 1415

20. Generation

755.714.        van de Leyenberch, Johannes (Jan) bastaard
verh. mit NN.

Kind:
1) van (de) Leyenberch, Elisabeth Jansdr; gest. nach 11.06.1450
verh. um 1395
Kolff, (Colve) (Collaert), Peter Henricsz; Landwirt; geb. um 1370;
gest. um  1439/1450 .