Vermeer

13. Generation

5.889.            Vermeer,  Maria
gest. in Wageningen 10.12.1673
(od. 10.12.1676 ?); Vorfahren siehe auch:  http://www.alweer-een-vermeer.nl/6700/6700-frm3.htm
verh. um 1638
Suermondt, Willem
Ratsherr;
geb. 1601;
gest.  Wageningen, Holland   .10.1688

4 Kinder:
5888.1.   Barthold Suermondt
 = 2944.

5888.2.   Francina Suermondt
verh. 1. Ehe :     mit:
(Familiewapen der Betuwse Vermeer’s.)
Jan van Ommeren
verh. 2. Ehe    (Aufgebot Arnhem 18-8-1677)  mit:
Jacob van Crogten

5888.3.   Dirk Suermondt
verh. ca. 1677   mit:
Aaltje Petersdr. Noey

Kinder:
1 Willem Suermondt:
* ca. 1681, overl. ca. 1767. tr. Cornelia van Setten, dochter van Anthony van Setten en Willemke Verhorst.
Kinder:
1 Ds. Dirck Suermondt, ~ Wageningen 7-3-1709, overl. Lunteren 17-1-1768, begr. 23-1-1768. van 1736 tot 1768 predikant te Lunteren. tr. (otr. 19-9-1761) Deventer 8-10-1761 Johanna Jacobson, * 4-10-1714, ~ 7-10-1714, overl. Lunteren 12-2-1802, dochter van Gerhard Joan Jacobson en Elisabeth Ketjen.
2 Antoni Suermondt, ~ Wageningen 28-6-1711.
3 Willemina Suermondt, ~ Wageningen 14-12-1713.
4 Willemina Agneta Suermondt, ~ Wageningen 16-4-1716.
5 Frans Nicolaas Suermondt, ~ Wageningen 16-1-1724. schout van Rheden en Velp. tr. (otr. Deventer 1-4-1747) Lunteren 24-4-1747 Aleyda Clara Jordens, ~ Deventer 21-1-1720, dochter van Johan Jordens en Antonetta Braakman.

5888.4.  Claes Suermondt
gest. Wageningen 10-1-1667.

 

 

VIj    Maria VERMEER, geboren circa 1601, overleden op 10-12-1673 te Wageningen. De relatie kind en de hier genoemde ouders is hypothetisch ! Dochter van Gijsbert Gijsberts VERMEER (genaamd In die Hoeve) (zie Vc) en Jutte ……
Gehuwd circa 1628 met Willem SUERMONDT, geboren 1601, schepen en ouderling van Wageningen, gegoed onder Wageningen en Opheusden, overleden 1688 te Wageningen, zoon van Frans SUERMONDT, burger van Wageningen, aldaar vermeld 1584-1626, en Ulandt EVERTS (van STRALEN).

Zie voor aansluiting de Genealogie SUERMONDT in N.P. 1938, 24e jrg, blz 264.
Uit dit huwelijk:

   1.

 v Francijna SUERMONDT, geboren circa 1630.
Gehuwd met Jacob van CRUCHTEN, geboren circa 1626. Zie ook „Nederlandse Leeuw“, jrg 1919, blz 398.

   2.

 m Barthold SUERMONDT, geboren circa 1645, woonde te Ede (1670-1708), gegoed aldaar, te Opheusden en te Herveld, schepen van Wageningen (1717-1730), burgemeester aldaar, overleden 1730.
Gehuwd 1670 te Ede met Luijtje ROEST, overleden voor 1714 te Ede.

   3.

 m Derrick SUERMONT.

   4.

 m Claes SUERMONDT, overleden op 10-01-1667.

Vc    Gijsbert Gijsberts VERMEER (genaamd In die Hoeve), geboren circa 1547, gerichtsnabuur te Randwijk, gegoed onder Randwijk en Wageningen én op het huis en hofstad ‚Die Hoeven‘ te Heteren, stamdrager van de Nijmeegse tak (LOSECAAT) VERMEER, overleden voor 1629, zoon van Gijsbert VERMEER (zie IVc) en een (nog) onbekende echtgenote N.N.
Gehuwd circa 1583 met Jutte …… Geboren circa 1558,

12-03-1581: Gijsbert Vermeer Gijsberts, momber over Jutte zijn huisvr. [Gerichtssignaat Elst nr 85].

10-09-1584: gepeind de goederen van Gijsbert Vermeer in Randwijk [bron als voren].

29.10.1584: Johan Gijsberts voor zich en sich sterck maeckende vur Gijsbert Gijsberts, Alardt Gijsberts und Jacob Janse als man en momber van Aelheidt Gijsberts sijne huysvr. als samptel. erffgen. van zal. Gijsbert Vermeir oers vaders heff mit den amptman Karll van Lynden oorkondt gerichtsluiden Arendt Wolcass und Jacob van Cruchten besaet gedaen op de goederen van Arend Vermeer Jacobs in de kerspel Elst [bron als voren].

21-03-1587: Ick Gijsbert Vermeer in die Hoeven, aldt omtrent 40 jaren, nabuur te Randwijk, getuig … [Gerichtsprotocol Elst nr.251].

07-07-1607: Gijsbert Gijsberts in die Hoeven doet onsaet [Gerichtssignaat Elst nr.86].

1628: Sander Gijsberts Vermeer c.s. erfgenamen van za Gijsbert Gijsbertse Vermeer, verpachters van de „Ermelsoord“ onder Wageningen [Civiel proces Hof van Gelderland 1628, nr.35].

Uit dit huwelijk:

   1.

 v Cornelia (‚Neeltje‘) VERMEER, geboren circa 1586 (zie VIe).

   2.

 v Margriet (Grietje) Gijsberts VERMEER, geboren circa 1587 (zie VIf).

   3.

 v Margriet (Grietje) Gijsberts VERMEER, geboren circa 1587, overleden voor 1658.

   4.

 m Sander Gijsberts VERMEER, geboren circa 1589 (zie VIg).

   5.

 m Cornelis Gijsberts VERMEER, geboren 1593 te Herwen (zie VIh).

   6.

 v Jutge Gijsberts VERMEER, geboren circa 1598 (zie VIi).

   7.

 v Maria VERMEER, geboren circa 1601 (zie VIj).

IVc    Gijsbert VERMEER, geboren circa 1523, gegoed onder Zetten, overleden circa 1569, zoon van Johan Arends VERMEER (zie IIIg) en Ghebe ……
Gehuwd circa 1546 met een (nog) onbekende echtgenote N.N. Geboren circa 1525,

1563 Matthei: Gijsbert Vermeer, borg [Gerichtssignaat Elst nr.82, fol.177].

13-08-1563: Arnt Vermeer en Gijsbert Vermeer getuigen, dat hun onderscheidelijk 50 en 35 jaren bekend is de scheiding tusschen die Gheer en Geurt Gijsberts hoffstadt te Randwijk [Gerichtsprotocol Elst nr.251].

04-03-1570: Gijsberts Vermeer’s erfgenamen zijn beleners te Gellichem [Register Leenaktenboeken kwartier van Nijmegen].

Uit dit huwelijk:

   1.

 m Gijsbert Gijsberts VERMEER (genaamd In die Hoeve), geboren circa 1547 (zie Vc).

   2.

 v Aelheidt Gijsberts VERMEER, geboren circa 1550.

   3.

 m Alardt Gijsberts VERMEER, geboren circa 1554.

   4.

 m Johan (‚Jan‘) Gijsberts VERMEER, geboren circa 1559 (zie Vd).

   5.

 m Geert Gijsbertsz VERMEER, geboren circa 1560 (zie Ve).

IIIg    Johan Arends VERMEER, geboren circa 1500, gerichtsman in Overbetuwe (1563), gegoed onder Randwijk en Zetten én op het huis en hofstad „Oosterveld“ te Herveld, zoon van Arndt (‚Arent‘) VERMEER (zie IIb) en Fuels …… Huisvrouw.
Gehuwd circa 1522 met Ghebe …… Geboren circa 1499, overleden 1586 te Nijmegen,

12-05-1538 (St.Pancrasdag): Johan Vermeer en Ghebe zijn huisvr. bekennen te hebben verkocht aan Marrij van Behem een rente onder verband van hun huis en hofstad met omtrent vier morgen, geheeten „Oosterveld“ in de kerspel Herveld; het goed „Oosterveld“ kwam later aan zijn achterkleindochter Jutte Gijsberts Vermeer [Protocol van bezwaar Valburg, geregistreerd 30.4.1655].

13-09-1553: besaet op de goederen van Johan Rutgers en van Johan Vermeer onder Herveld umb kondtschap der wahrheyt tho geven; volgt de getuigeverklaring van 18.6.1554 [Gerichtsprotocol Elst nr.250].

05-05-1559: Johan Vermeer Arends procespartij terzake besaet gedaan op zijn goederen onder Randwijk en Zetten [bron: als voren].

05-11-1563: Johan Vermeer genoemd als gerichtsman. Oorkonder [Gerichtsprotocol Elst nr 251].

10-02-1585: koop gedaan op de goederen van Wilhelm Vermeer Jans in de kerspel Randwijk [Gerichtsprotocol Elst nr.251].

Zie ook „Nederlandse Leeuw“, jrg 1935, kolom 250.

Uit dit huwelijk:

   1.

 m Gijsbert VERMEER, geboren circa 1523 (zie IVc).

   2.

 m Johan VERMEER, geboren circa 1526 (zie IVd).

   3.

 m Nicolaas VERMEER, geboren circa 1530 (zie IVe).

   4.

 m Willem VERMEER, geboren circa 1535, gerichtsman in Overbetuwe, overleden na 1571.

 

IIb    Arndt (‚Arent‘) VERMEER, geboren circa 1463, gegoed op de „Nijenborch“ onder Randwijk, overleden circa 1552, zoon van Jacob VERMEER (zie I) en (een onbekende echtgenote) N.N.
Gehuwd circa 1495 met Fuels …… Geboren circa 1474, huisvrouw, overleden 1558,

1520: Arndt Vermeer heeft sich gedyngt tegen Gerrit van Boetzler [Gerichtssignaat Valburg nr.211, fol.40v].

1545: De Nijenborch, zes morgen in den kerspel Randwijk, van Arndt Vermeer [Register leenakten Kwartier van Nijmegen, blz.166].

1558: Lenardt Kalff als rentmeester syns gen. here grave tho den Berge heeft gepeind ende verwonnen drie morgen lants als vur 80 dalers am interesse toebehorende Fulsz Vermeer mitt sametlick naergelaten kinderen Arndts Vermeer za gelegen in de kerspel van Randwijk [Gerichtsprotocol Elst O.B. nr 250].

1559: Dinsdag post epiphania Egbert van Weijenborch en Wijnand Willemsz als mans en mombers van hun vrouwen verklaren, dat oer beider echte huysfr. moeder, die ongeverlich waell xx jaere doet gewest sy, eyn dochter sy gewest van za Arndt Vermeer en Fuelsz syner echte huysfr., und dat Arndt Vermeer vur sess off soeven jaere in Godt verstorven sy, und dat sy die vurg. Fuelsz. oire huysfr. beste moeder in alle de guedere hadden laten sitten, und dat nu die selve Fuelsz. vurs. oik in den verleden somer gestorven sij, alsoe dat oere beider echte huysfr. als in plaats oere moeder vurs., soe waell alss or ohme ende moeyen met de goederen van Arndt Vermeer en Fuelss beërfd syn (wordt gevorderd boedelscheiding) [Gerichtssignaat Elst nr.82, fol.115v].

26-10-1563: Johan Gijsberts en Arent Vermeer en Gijsbert Vermeer getuigen, dat hun onderscheidelijk 50, 50 en 35 jare bekend is de scheiding tusschen die Gheer en Geurt Gijsberts hoffstad onder Randwijk [Gerichtsprotocol Elst nr.251].

Uit dit huwelijk:

   1.

 m Willem Arends VERMEER, geboren circa 1496 (zie IIIf).

   2.

 m Johan Arends VERMEER, geboren circa 1500 (zie IIIg).

   3.

 m Arndt Arndts VERMEER, geboren circa 1503.

   4.

 v een dochter Arends VERMEER, geboren circa 1505, overleden circa 1539. Zij was gehuwd.

 

I    Jacob VERMEER, geboren circa 1436, oudst bekende Vermeer uit de Betuwe, compareert voor de bank van Overbetuwe, doet aanspraak (1507) en getuigt op St.Valentijnsdag 1515 t.a.v. een pacht, stamvader van de Herwense, Zettense, Nijmeegse, Lakemondse, Lentse, Bemmelse, Randwijkse, Ooij-Nijmeegse, Wageningse, Scherpenzeelse en Zevenaarse VERMEER’s, alsmede van de families LOSECAAT VERMEER en RHEMREV, overleden na 1515.
Gehuwd circa 1460 met (een onbekende echtgenote) N.N. Geboren circa 1439,

1524: Henrikske Vermeer, aangesproken wegens een wandaad lijf en goed betreffende, wordt uitgenodigd haar landrecht te verborgen [Gerichtssignaat Valburg nr.211, fol.82].

1527: Henrikske Vermeer met haar momber tegen Jan van Wees [idem. fol.119].

1527: Jan van Wees vordert betaling van Jan en Henrikske Vermeer voor geleverd graan [idem. fol.119 vso].

Uit dit huwelijk:

   1.

 m Jan (‚Johan‘) VERMEER, geboren circa 1461 (zie IIa).

   2.

 m Arndt (‚Arent‘) VERMEER, geboren circa 1463 (zie IIb).

   3.

 v Henrikske VERMEER, geboren circa 1465, overleden na 1527.