Volkolt

 

19. Generation

270.655.        Volkolt, Grete
Q: 1. AL Ad.Becker; 2. H.Schlotter, Geneal. Hildesh. Ratsgeschl., S.210;
verh. um 1400
270.654.         Burmester 2, Hermann (Harmen)
Bürger, Gewandschneider und Bürgermeister zu Hildesheim.
gest. nach 1450 (Q.1)

Kind:
1) Burmester 2, Gese; gest. Hildesheim um 1483
verh. Hildesheim um 1418
Sprenger, Hans d.A.; geb. Gronau, a.d., Leine um 1380; gest. Hildesheim 1446/1448; begr. Hildesheim, St.Andreas, i.d.Kirche, (Q.2)